Systeem Knauf Brio Droogbouw

Het droog systeem is samengesteld uit Brio gipsvezel plaat van 23mm dikte

 

Toepassingen

De Knauf Brio vloer wordt opgebouwd met:
• Brio 23 platen. Dit zijn kale vloerelementen van gipsvezelplaat, 23 mm dik.
• Brio 23 WF platen. Hierbij is de rugzijde van de vloerelementen voorzien       van 10 mm zachte houtvezelplaat.

Brio 23 vloeren kunnen worden gelegd op EPS 100 platen van maximaal 50 mm dikte, ten
behoeve van het verhogen van de thermische isolatie. Ook kunnen Brio 23 platen rechtstreeks op
de draagkrachtige ondergrond worden gemonteerd. Het verdient dan aanbeveling eerst een dunne
laag schuimfolie, golfkarton of schildersvlies (ca. 150 g/m2, foliezijde boven) op de ondergrond te
leggen, tegen klappergeluiden. Bij Brio 23 WF platen is dat niet nodig. Bij vloeren waarbij het
tevens de wens is om de geluidsisolatie te verbeteren, is de Brio 23 WF de juiste keuze.

Verwerking van de vloerverwarming

Het ontwerp van de vloerverwarmingsinstallatie en het leidingenpatroon is een zaak van
specialisten op dat gebied.

Randvoorwaarden daarbij zijn:
• Maximale leidingdikte 14 mm
• Maximale freesdiepte 15 mm
• Minimale afstand van de leidingen 100 mm

Het frezen wordt op het werk gemaakt op de gemonteerde vloer, met voor dit doel ontworpen
freesmachines. Zorg daarbij voor een goede afzuiging.
De leidingen dienen goed klemmend in de sleuven in de Brio te passen. Druk de leidingen goed in
de sleuven, zodat de buis contact maakt met de bodem van de sleuf. Op die manier steekt de

Datum: 20 februari 2020 Advies: COR/2020/002DB Pagina 6 van 11
Knauf Projectadvies

leiding niet boven het plaatoppervlak uit. Het materiaal om de sleuven dicht te zetten is afhankelijk
van de gekozen vloerafwerking.

Voordelen:

Uitermate geschikt voor renovatie

  • Geringe hoogte van slechts 25 mm (excl.afwerking) en licht gewicht
  • Minder energieverbruik en meer comfort doorkortere opwarmtijd
  • Propere en snelle installatie waarvoor slechtsdrie verschillende elementen nodig zijn
  • Wordt rechtstreeks op de bestaande vloeraangebracht
  • Zonder natte uitvulling (chape ) is de opwarmtijd kort en biedt het meer comfort en een grotere energiebesparing

Brandwerendheid

Op basis van het Duitse beoordelingsrapport AbP P-3103/9975-MPA Braunschweig en
‘Gutachterliche Stellungnahme 2011-IBB-1278/02’ heeft de Brio 23 vloer met 15 mm
leidingsleuven een brandwerendheid van 60 minuten van boven naar onder, indien men de vloer
voorziet van minimaal 3 mm gipsgebonden egalisatie N410.