Vloerverwarming infrezen

Het infrezen van de vloer is een optie als er in de woning al een cementdekvloer aanwezig is

Vloerverwarmingssysteem Basic

Het voordeel van de vloerverwarming infrezen is dat deze werkwijze het mogelijk maakt om ook in bestaande bouw, waar reeds een dekvloer aanwezig is, zonder al teveel extra rompslomp, vloerverwarming aan te brengen doordat de leidingen in de vloer weggewerkt worden. Daarnaast is het door de hoge ligging van de buizen, een sneller reagerend systeem dan de aanleg op krimpnetten, tackerplaten of noppenplaten.

Werkwijze vloerverwarming frezen

Wanneer we vloerverwarming frezen, komen de sleuven ca. 17mm diep te liggen. Deze sleuven zullen, afhankelijk van het type vloerverwarming dat u kiest, hart op hart gemiddeld 10, 15 of 20 cm van elkaar verwijderd zijn en aangelegd worden in een slakkenhuispatroon. Door deze manier van vloerverwarming frezen komen de aan- en de afvoerslang in een slakkenhuispatroon naast elkaar te liggen, waardoor de warmte gelijkmatig wordt verdeeld.

Voorwaarden voor (in)frezen

De aanwezigheid van een vlakke zandcement dekvloer of een anhydriet dekvloer is een absolute voorwaarde voor het kunnen infrezen van vloerverwarming. Het infrezen van vloerverwarming in een betonvloer is ook mogelijk, maar dan met een extra zware machine tegen meerprijs.

Zoals we hierboven al vermeld hebben, komen de sleuven bij het vloerverwarming infrezen ca. 17mm diep te liggen. Hierdoor komt de 14mm slang vlak onder het vloeroppervlak te liggen, hetgeen een snelle opwarming van de vloer ten goede komt. Vooral in het voor- en najaar is dit een voordeel.

De voordelen van vloerverwarming frezen

N

De vloer kan direct na installatie afgewerkt worden

N

Er is geen verhoging van de werkvloer

N

Het frezen gebeurt stofarm. De betonstof wordt in zakken opgevangen en zullen door ons afgesloten achtergelaten worden